Kravkategorier

Brugsmodelkrav kan være af følgende typer:

Produkt- og apparatkrav

Et produk­t­- eller et apparatkrav kan være rettet mod kemiske forbindelser eller sammensætninger heraf, så vel som fysiske enheder (f.eks. en genstand, et produkt, et apparat, en maskine, eller system af samarbejdende apparater), som er konstrueret ved hjælp af en persons tekniske viden.

Et produkt eller et apparat karakteriseres ved at angive dets sammensætning eller af bestemte konstruktive enkeltheder, såsom konstruktionselementer og relationer mellem disse elementer.

Hvis produktet eller apparatet ikke kan karakteriseres på denne måde, kan kravet affattes som et funktionelt krav, hvori funktionen af produktet eller apparatet eller af dets enkeltheder karakteriseres. 

Anvendelseskrav

En anvendelse karakteriseres ved at angive det produkt eller det apparat, der anvendes, samt det særlige formål, der er tale om. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at angive nærmere oplysninger om produktet eller apparatet f.eks. for at definere eller afgrænse frembringelsen tilstrækkeligt.

På grund af undtagelsen i BML § 2 vedrørende fremgangsmåder tillades ikke krav på anvendelse af fremgangsmåder. Det kan også i andre tilfælde være nødvendigt at vurdere, om et anvendelseskrav i realiteten karakteriserer en fremgangsmåde. Anvendelseskrav på produkter/apparater skal således være relaterede til det specifikke produkt/apparat.

Indikation af lægemidler: Et krav rettet på anvendelse af et givet produkt til fremstilling af et terapeutisk præparat med virkning mod ..(ny indikation for produktet) er produktrelateret og derfor tilladt.

Et krav rettet mod anvendelsen af en kendt sammensætning til et bestemt formål (anden ikke-medicinsk anvendelse), som er baseret på en teknisk virkning, skal fortolkes som indeholdende denne tekniske virkning som et teknisk funktionelt træk og kan derfor følgelig ikke være genstand for indvending i henhold til BML § 5, stk. 1, forudsat at et sådant teknisk træk ikke tidligere er blevet almindeligt tilgængeligt.

 Opdateret: 7. juni 2013