Nyhedsundersøgelsesrapport

Patent- og Varemærkestyrelsen udarbejder nyhedsundersøgelsesrapporter i følgende tilfælde:

(i) Nyhedsundersøgelser af danske brugsmodelansøgninger (se Nyhedsundersøgelsestype),

(ii) Yderligere nyhedsundersøgelser af danske brugsmodelansøgninger, og

(iii) Nyhedsundersøgelser af prioritetsansøgninger eller forgrenede ansøgninger.

Dette emne fastsætter kravene til nyhedsundersøgelsesrapporterne i ovennævnte tilfælde, da det er intentionen, at alle nyhedsundersøgelsesrapporter udarbejdes så ensartede som muligt.

Efter gennemførelse af en nyhedsundersøgelse dokumenteres dens resultat i en nyhedsundersøgelsesrapport. Nyhedsundersøgelsesrapporten giver dermed information til ansøgeren om den relevante kendte teknik og til offentligheden ved ansøgningens offentliggørelse.

For at undgå unødvendige omkostninger bør sagsbehandleren ikke omtale flere dokumenter end nødvendigt. Det vil sige, hvis der er flere dokumenter af tilsvarende relevans, bør nyhedsundersøgelsesrapporten normalt ikke omtale mere end et af disse. Når sagsbehandleren udvælger relevante dokumenter, bør han tage hensyn til passende sprog og fortrinsvis omtale (eller i det mindste bemærke) dokumenter på samme sprog som ansøgningen.

Nyhedsundersøgelsesrapporten må ikke indeholde andet end det der er nødvendigt for udfyldelse af formularen. Den må i særdeleshed ikke indeholde udtryk i form af vurderinger, begrundel­ser, argumenter eller forklaringer.

Nyhedsundersøgelsesrapporten skal altid inkludere de mest relevante dokumenter (som vil blive kategoriseret efter relevans i nyhedsundersøgelsesrapporten. Mindre relevante dokumenter skal kun omtales, hvis de angår aspekter eller detaljer ved den ansøgte frembringelse, når de ikke findes i de dokumenter, der allerede er valgt.

Patent- og Varemærkestyrelsen sender nyhedsundersøgelsesrapporten og kopier af alle omtalte dokumenter til ansøger sammen med det første behandlingsbrev.Opdateret: 19. juni 2013