Tidspunkt for nyhedsundersøgelsen

Det er ofte i ansøgerens interesse, at nyhedsundersøgelsen sker så tidligt som muligt efter anmodning om prøvning i brugsmodelansøgningen, f.eks. har ansøgeren behov for at kende vores vurdering af frembringelsens registrerbarhed i forhold til overvejelse vedrørende registrering/patentering internationalt med prioritet fra ansøgningen.

Nyhedsundersøgelsen foretages derfor normalt 2 måneder efter, der er anmodet om prøvning i brugsmodelansøgningen, og resultatet af undersøgelsen meddeles normalt ansøgeren 3 måneder efter anmodning om prøvning.

  Opdateret: 7. juni 2013