Indhold der ikke accepteres

Ansøgningens dokumenter samt senere indleverede ændringer må ikke indeholde:

  • udsagn, som indeholder opfordringer til oprør eller til handlinger imod den offentlige orden, racistiske, religiøse eller lignende diskriminerende propaganda, eller kriminelle handlinger og andre upassende forhold.
  • nedsættende udtalelser om en bestemt persons pro­duk­ter eller fremgangsmåder, eller om værdien eller gyldigheden af ansøgninger eller brugsmodeller tilhørende denne person. Imidlertid skal rene sammenligninger med kendt teknik ikke anses for at være nedsættende i sig selv.
  • udtalelser, som angår forskellige former for annoncering. For eksempel må der i tegningerne ikke inkluderes klare forretnings- eller funktionsmæssige bemærkninger eller reference til et industrielt design eller model, uanset om det er registreret eller ej.

Såfremt Patent- og Varemærkestyrelsen ved den indledende gennemgang af beskrivelsen, krav m.v. konstaterer sådant indhold, vil vi sikre, at sådant indhold ikke bliver tilgængeligt i vores online register PVSonline, hvis ansøgningen bliver almindelig tilgængelig i henhold til BML § 24.

Desuden vil sagsbehandleren under den tekniske sagsbehandling sikre, at sådant indhold fjernes fra beskrivelse, krav m.v. førend der kan registreres en brugsmodel.

Se desuden hvilke frembringelser, der ikke kan registreres under Betingelser for registrerbarhed.

 Opdateret: 18. juni 2013