Sammendrag

Enhver ansøgning om brugsmodel skal indeholde et sammendrag. Hvis den ikke gør, beder Patent- og Varemærkestyrelsen under formalitetsbehandlingen ansøgeren om at afhjælpe denne mangel.

Formålet med sammendraget er at give læseren en kortfattet teknisk information om den eller de beskrevne frembringelse(r), sådan som de ser ud i beskrivelse, herunder eventuelle tegninger, og krav.

Indholdet af sammendraget kontrolleres hverken under formalitetsbehandlingen, det tekniske eftersyn eller prøvningen af brugsmodelansøgningen. Det er derfor ansøgerens ansvar at sikre, at sammendraget opfylder kravene i BEK § 23, dvs., at sammendraget:

  • angiver titlen for frembringelsen,
  • indeholder et kort resume af den frembringelse, der står i beskrivelsen,
  • er kort og præcist, og helst ikke over ca. 150 ord, og
  • angiver hvilken af tegningens figurer, der skal ledsage sammendraget.

Figuren, undtagelsesvist figurerne, der ledsager sammendraget skal være den figur (de figurer), der er den mest repræsentative for fembringelsen og skal vælges blandt de tegninger, der ledsager ansøgningen. Det er derfor ikke tilladt at tegne en speciel figur til sammendraget, som er forskellig fra de andre figurer i ansøgningen.

Hvis ansøger ikke har angivet hvilken figur (eller undtagelsesvist hvilke figurer), der skal ledsage sammendraget, afgør sagsbehandleren, hvilken figur der skal ledsage sammendraget, senest i forbindelse med publicering af ansøgningen.

Sagsbehandler og ansøger skal være opmærksom på, at sammendraget ikke har nogen retsvirkning på den ansøgning, det er indeholdt i. For eksempel kan det ikke bruges til at fortolke beskyttelsesomfanget eller til at berettige indførelsen af noget nyt i beskrivelsen.

 Opdateret: 21. juni 2013