Formalitetsbehandling

Under formalitetsbehandling undersøger Patent- og Varemærkestyrelsen om ansøgningen opfylder de formelle krav. Disse er som udgangspunkt anført i BEK § 2. Disse formelle krav angår følgende:

Udover ovenstående bliver der foretaget følgende:

  • En gennemgang af ansøgningen for at undersøge, om der henvises til tegninger, der ikke er vedlagt, der mangler sider af beskrivelsen eller der mangler sider af brugsmodelkravene.
  • en kontrol af, om informationen efter BEK §§ 24-27 er opfyldt i de tilfælde, hvor ansøgningen vedrører biologisk materiale (se også deponering af biologisk materiale)

Såfremt Patent- og Varemærkestyrelsen ved formalitetsbehandlingen finder, at der er formelle mangler ved ansøgningen, gives ansøger en mulighed for at afhjælpe disse inden for en nærmere fastsat tidsfrist. Konsekvensen af, at ansøger ikke opfylder de formelle krav inden for fristen er forskellig afhængig af, hvilken mangel der er tale om og vil fremgå af vores brev. I visse tilfælde vil et manglende svar fra ansøger medføre, at ansøgningen bliver henlagt med mulighed for genoptagelse

Vi vil som udgangspunkt i et brev til ansøger angive alle de formelle mangler.  

 Opdateret: 2. november 2015