Internationale brugsmodelansøgninger (PCT)

Ved at indlevere en international brugsmodelansøgning - også kaldet en PCT-ansøgning - kan man samtidig søge om brugsmodel i en lang række lande.

Muligheden for at anvende PCT-systemet reguleres i patentsamarbejdstraktaten, The Patent Cooperation Treaty, og administreres af the World Intellectual Property Organization (WIPO). På nuværende tidspunkt har 144 lande tiltrådt PCT.

En international ansøgning kan enten indleveres til en national patentmyndighed eller en international organisation, som er berettiget til at modtage sådanne ansøgninger, såsom WIPO.

Patent- og Varemærkestyrelsen fungerer som modtagende myndighed for internationale brugsmodelansøgninger fra danske statsborgere, og ansøgere, som har bopæl i Danmark eller driver erhvervsvirksomhed her, eller som er juridiske personer, der anerkendes efter dansk ret, jf. BML § 26, stk. 2 og BEK § 40.

Se eventuelt mere vedrørende Patent- og Varemærkestyrelsen som modtagende myndighed i PCT Applicants guide på WIPO´s hjemmeside: http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexc/ax_c_dk.pdf.

I forbindelse med en international brugsmodelansøgning skal ansøgeren vælge en nyhedsundersøgende myndighed. Det følger af BEK § 42, at ansøgeren i de i BEK § 40 nævnte ansøgninger kan vælge mellem den svenske patentmyndighed eller Den Europæiske Patentmyndighed (EPO).

Meddelelse af brugsmodel i internationale brugsmodelansøgninger foregår i de enkelte lande i forbindelse med den "nationale fase".  En international brugsmodelansøgning skal således videreføres for Danmark i henhold til BML § 29, se mere under videreførte internationale brugsmodelansøgninger.

 Opdateret: 20. juni 2013