Registrering af en brugsmodelansøgning med/uden prøvning

For en frembringelse kan der søges om brugsmodelregistrering uden prøvning. En sådan registrering vil omfatte en formalitetsbehandling og et  teknisk eftersyn.

For en frembringelse kan der også søges om brugsmodelregistrering med prøvning, jf. BML § 19, stk. 2.  En sådan registrering vil udover en formalitetsbehandling og et  teknisk eftersyn, også omfatte en nyhedsundersøgelse og en registrerbarhedsvurdering  for at påse om betingelserne om, at frembringelsen er ny og adskiller sig tydeligt fra kendt teknik, jf. BML § 5, stk. 1, er opfyldt.Opdateret: 29. oktober 2013