Administrativ prøvning

Ved en administrativ prøvning af en registreret brugsmodel forstås Patent- og Varemærkestyrelsens behandling af og stillingstagen til en anmodning om begrænsning eller udslettelse af en brugsmodelregistrering.

Enhver har ret til at anmode om administrativ prøvning af en brugsmodel, jf. BML § 50, stk. 1. Anmodning om administrativ prøvning kan således indgives af både brugsmodelindehaver og andre end brugsmodelindehaver.

Brugsmodelindehaver som anmoder:

Indehaver kan mod gebyr skriftligt anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om prøvning af registreringen.

Andre end brugsmodelindehaver som anmoder:

Enhver kan mod gebyr skriftligt anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om prøvning af registreringen. Anmodningen kan evt. være ledsaget af dokumentation, der i så fald indgår på linie med det materiale, som findes ved nyhedsundersøgelsen.

En mundtlig (herunder telefonisk) henvendelse til Patent- og Varemærkestyrelsen betragtes ikke som en anmodning om prøvning. Ved en mundtlig henvendelse oplyses om, at anmodningen skal være skriftlig.

En anmodning om prøvning efter registrering kan foretages, selv om ansøgningen er prøvet før registreringen og selv om registreringen har været prøvet før.Opdateret: 15. november 2013