Tilføjelse af træk fra henvisningsdokumenter til brugsmodelkrav

Træk, som ikke fremgår af beskrivelsen af frembringelsen som oprindeligt indleveret, men som kun fremgår af et dokument, som er omtalt i beskrivelsen, er ikke umiddelbart indenfor "indholdet af den oprindeligt indleverede ansøgning", jf. BML § 18.

Det er kun under særlige omstændigheder, at sådanne træk kan tilføjes i kravene i en ansøgning.

Sådan en tilføjelse vil ikke være i strid med BML § 18, hvis den oprindelige beskrivelse af frembringelsen ikke giver anledning til tvivl for den faglige læser om, at:

(i)   beskyttelse søges eller vil måske blive søgt for disse træk,

(ii)  disse træk bidrager til løsning af det tekniske problem, der ligger til grund for frembringelsen,

(iii) disse træk i det mindste implicit klart tilhører beskrivelsen af frembringelsen indeholdt i den oprindeligt indleverede ansøgning ifølge BEK § 2 og derved til indholdet af den oprindeligt indleverede ansøgning, og

(iv) disse træk er nøjagtigt angivet og identificerbare indenfor hele den tekniske information i referencedokumentet ved henvisning til det/de sted(er) i referencedokumentet, hvor trækkene findes.

Derudover kan dokumenter, der ikke er offentligt tilgængelige på ansøgningens indleveringsdag, kun tages i betragtning hvis:

(a)  Patent- og Varemærkestyrelsen havde adgang til en kopi af dokumentet på eller før ansøgningens indleveringsdag; og

(b)  dokumentet blev gjort offentligt tilgængeligt ikke senere end på dagen for offentliggørelse af ansøgningen/registreringen ifølge BML § 24 (f.eks. ved at være en del af sagens akter og derfor offentliggjort via PVS-online).

 Opdateret: 3. maj 2013