Præcisering af en Markush formel i brugsmodelkrav

Ved en præcisering af en Markush formel i brugsmodelkrav, skal sagsbehandleren undersøge om de resulterende brugsmodelkrav har nyhed i forhold til basisdokumenterne. Hvis de ikke har nyhed, er præciseringen af Markush formlen tilladelig i henhold til BML § 18.

Problematikken om tilladelighed af en præcisering af en Markush formel kan sammenlignes med tilføjelse af træk fra tegninger eller fotografier, hvor eksempler på kemiske forbindelser svarer til udførelsesformer af en frembringelse i tegninger. Ved flere eksempler med hver deres kombination af substituenter må der i en Markush formel ikke præciseres mere end en substituent angivet i eksemplerne, med mindre de udvalgte substituenter er angivet i det samme eksempel.Opdateret: 2. november 2015