Tilføjelse af et interval til brugsmodelkrav

Ved tilføjelsen af et interval til brugsmodelkrav skal der undersøges om det tilføjede interval er tilladeligt i henhold til BML § 18.

Sagsbehandleren undersøger således, om

  • intervallet er inkluderet i et i basisdokumenterne angivne interval, og
  • intervallets endepunkter er nævnt i basisdokumenterne, enten som eksempler eller som endepunkter til intervaller.

Hvis det tilføjede interval er inkluderet i et i basisdokumenterne angivne interval, og intervallets endepunkter er nævnt i basisdokumenterne, er intervallet tilladeligt i henhold til BML § 18.

Derimod kan et interval, hvis endepunkter ikke er nævnt i basisdokumenterne, enten som eksempler eller som endepunkter til intervallet, aldrig anses for at have basis i basisdokumenterne. Der anses heller ikke at være basis for et interval, hvis intervallet ikke er inkluderet i et i basisdokumenterne angivet interval.

Eksempel: I ansøgningen er [C2-C20] alkyl oplyst. Følgende eksempler er oplyst i intervallet [C1-C10] alkyl: C1, C2, C5, C6, C9 og C10 alkyl.  Tilføjelsen til krav af intervallet [C2-C5] er tilladeligt i henhold til BML § 18.

 Opdateret: 2. november 2015