Tilføjelse af nye virkninger og eksempler

Ved ændringer i beskrivelsen såsom

  • en indførelse af nye virkninger for frembringelsen (det vil sige i basisdokumenterne ikke omtalte virkninger), såsom nye tekniske fordele,
  • en revurdering af et påstået teknisk problem eller
  • en indførelse af flere eksempler,

undersøger sagsbehandleren om kravenes omfang stadig ligger indenfor omfanget af den oprindeligt angivne frembringelse, og om indholdet af kravene vurderes til ikke at være nyt i forhold til basisdokumenterne.

Hvis de gør, er ændringerne tilladelige i henhold til BML § 18.

Hvis kravenes omfang ikke ligger indenfor omfanget af den oprindeligt angivne frembringelse, eller indholdet af kravene vurderes til at have nyhed i forhold til basisdokumenterne efter den foretagne ændring i beskrivelsen, er ændringen ikke tilladelige i henhold til BML § 18.

I ansøgninger, der angår kemiske forbindelser, skal sagsbehandleren være opmærksom på, at tilføjede virkninger, der ikke fremgår af basisdokumenterne, ikke må tages i betragtning ved registrerbarhedsvurderingen, med mindre de nye virkninger var underforstået i basisdokumenterne. Opdateret: 2. november 2015