Basisdokumenterne

Basisdokumenterne er relevante i forhold til, hvilke ændringer, der tillades efter BML § 18. Det vil sige, at ændringer, der foretages efter indleveringen af en ansøgning, skal kunne udledes af basisdokumenterne.

  • I en dansk brugsmodelansøgning består basisdokumenterne af den på dansk, norsk eller svensk affattede beskrivelse med tilhørende tegninger, fotografier og brugsmodelkrav, som den forelå ved ansøgningens indlevering, jf. BEK § 29, stk. 1. Hvis der på tidspunktet for ansøgningens indlevering ikke foreligger sådanne dokumenter, består basisdokumenterne af den derefter først fremkomne på dansk, norsk eller svensk affattede beskrivelse med tilhørende tegninger, fotografier og brugsmodelkrav i det omfang, indholdet tydeligt fremgår af de dokumenter, der forelå på det nævnte tidspunkt, jf. BEK § 29, stk. 2.

 

  • I en international ansøgning, der videreføres efter BML § 29, består basisdokumenterne af den oversættelse af beskrivelse, tegninger, fotografier og brugsmodelkrav til dansk, som er indleveret i henhold til BML § 29, jf. BEK § 29, stk. 3. Er den internationale ansøgning indleveret til den modtagende myndighed på dansk, består basisdokumenterne af den genpart af beskrivelse, tegninger, fotografier og brugsmodelkrav, der er indleveret efter BML § 29.

 

  • I en afdelt eller udskilt ansøgning udgøres basisdokumenterne af beskrivelse med tilhørende tegninger eller fotografier og brugsmodelkrav, som indleveres i forbindelse med den nye ansøgning, jf. BEK § 17, stk. 1.

 

  • I en forgrenet ansøgning udgøres basisdokumenterne af beskrivelse med tilhørende tegninger, fotografier og brugsmodelkrav, som indleveres i forbindelse med den forgrenede brugsmodelansøgning.


Opdateret: 29. oktober 2013