BEK § 1

 

§ 1. Danske brugsmodelansøgninger indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen. Ansøgningsblanketter udleveres vederlagsfrit.

Stk. 2. Internationale ansøgninger, som omfatter Danmark, indleveres til en myndighed eller en international organisation, som i henhold til Patentsamarbejdstraktaten (PCT) er rette modtagende myndighed. Bestemmelser om Patent- og Varemærkestyrelsen som modtagende myndighed findes i §§ 40 - 44.

Stk. 3. Medmindre andet er fastsat, gælder bestemmelserne i denne bekendtgørelse kun

1) danske brugsmodelansøgninger,

2) internationale ansøgninger, som er videreført i henhold til brugsmodellovens § 29, eller er optaget til behandling i henhold til brugsmodellovens § 35, og

3) europæiske patentansøgninger, som er konverteret til danske brugsmodelansøgninger i medfør af brugsmodellovens § 36.

Opdateret: 6. februar 2013