BEK § 2

 

§ 2. En dansk brugsmodelansøgning skal angive:

1) ansøgerens navn eller firmanavn, postadresse og, hvis ansøgeren ikke er repræsenteret af en fuldmægtig, eventuelt telefon- og telefaxnummer,

2) hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn, postadresse og eventuelt telefon- og telefaxnummer,

3) frembringerens navn og postadresse,

4) en kort og saglig titel på den frembringelse, som søges beskyttet ved brugsmodelregistrering,

5) hvis brugsmodelregistrering søges af flere i forening, hvem af dem skal være bemyndiget til at modtage meddelelser fra patentmyndigheden på alles vegne,

6) hvis der begæres prioritet i henhold til brugsmodellovens § 11, de i § 9 krævede oplysninger,

7) hvis en patentansøgning anvendes som grundlag for brugsmodelansøgningen, jf. brugsmodellovens § 12, de i § 13, stk. 4, krævede oplysninger,

8) om ansøgeren begærer fremskyndet registrering, jf. brugsmodellovens § 24, stk. 2,

9) hvis ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, jf. brugsmodellovens § 15, de i § 25 krævede oplysninger, og

10) de bilag, der følger med ansøgningen.

Stk. 2. Som bilag til ansøgningen skal medfølge:

1) beskrivelse af frembringelsen, herunder eventuelle tegninger eller fotografier, som er nødvendige til forståelse af frembringelsen, brugsmodelkrav og sammendrag, og

2) hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, fuldmagt for denne, medmindre fuldmagt er meddelt i ansøgningen.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen kan undtage fra kravet om fuldmagt.

Stk. 4. Med ansøgningen skal følge det foreskrevne gebyr.

Opdateret: 6. februar 2013