BEK § 6

 

§ 6. Ansøgningen, beskrivelse, brugsmodelkrav og sammendrag skal være affattet på dansk. Andre dokumenter kan være affattet på dansk, norsk eller svensk.

Stk. 2. Er et dokument affattet på et andet sprog end fastsat i stk. 1, skal der indleveres en oversættelse. Patent- og Varemærkestyrelsen kan undlade at kræve oversættelse af andre dokumenter end beskrivelse, brugsmodelkrav og sammendrag. Patent- og Varemærkestyrelsen kan endvidere undlade at kræve oversættelse af de dele af beskrivelse og brugsmodelkrav, som ikke indgår i, hvad der ifølge § 29 anses som basisdokumenter. Patent- og Varemærkestyrelsen kan tillade oversættelse til et andet sprog end de i stk. 1 nævnte. Oversættelsen kan kræves bekræftet af en translatør eller på anden nærmere bestemt måde.

Stk. 3. Undersøgelse af, om ansøgningen opfylder betingelserne i brugsmodellovens § 5 kan foretages på basis af norsk- eller svensksproget beskrivelse, brugsmodelkrav og sammendrag. I særlige tilfælde kan sådan undersøgelse foretages på basis af engelsksproget beskrivelse, brugsmodelkrav og sammendrag, hvis ansøger indgiver begæring om dette og betaler det fastsatte gebyr herfor. I begge tilfælde kræver Patent- og Varemærkestyrelsen først den i stk. 2 nævnte oversættelse, når ansøger har fået svar på undersøgelsen.

Opdateret: 6. februar 2013