BEK § 5

  

§ 5. Ved indleveringen af en brugsmodelansøgning påser Patent- og Varemærkestyrelsen alene at kravene i brugsmodellovens § 19 er opfyldt.

Stk. 2. Ansøgeren kan anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om at gennemføre en prøvning af hvorvidt frembringelsen er ny og adskiller sig tydeligt fra den kendte teknik før registrering, jf. brugsmodellovens § 5. Anmodningen skal være ledsaget af det fastsatte gebyr.

Stk. 3. En anmodning efter stk. 2 kan fremsættes i ansøgningen eller indgives senere.

Stk. 4. Hvis en anmodning efter stk. 2 ikke er ledsaget af det fastsatte gebyr, afvises den.

Opdateret: 6. februar 2013