Fuldmagt for afdelte og udskilte ansøgninger

Kravene med hensyn til fuldmagter gælder også for afdelte og udskilte ansøgninger.

Hvis en fuldmægtig skal indlevere en fuldmagt, kan vedkommende kun anvende en fuldmagt indleveret i forbindelse med stamansøgningen, såfremt denne fuldmagt udtrykkeligt bemyndiger vedkommende til at indlevere afdelte og/eller udskilte ansøgninger.

 Opdateret: 7. juni 2013