Udskilte ansøgninger

Er der under behandlingen af en ansøgning (stamansøgningen) indkommet bilag, som indeholder en frembringelse, der ikke kan udledes af basisdokumenterne, har ansøgeren mulighed for at indlevere en udskilt ansøgning angående denne frembringelse, jf. BML § 17 og BEK § 16. En udskilt ansøgning anses som indleveret den dato, på hvilken bilagene, hvori den udskilte frembringelse er beskrevet, indkom til Patent- og Varemærkestyrelsen. Denne dato kaldes løbedagen for den udskilte ansøgning.

En dansk ansøgning kan være udgangspunktet for mere end én udskilt ansøgning. En udskilt ansøgning kan selv være udgangspunkt for udskilte ansøgninger.

Ansøgeren skal, ved indlevering af en udskilt ansøgning, angive, at ansøgningen er fremkommet ved udskillelse og ansøgeren skal angive stamansøgningens indleveringsdag og nummer, jf. BEK § 17, stk. 2. Mangler ansøgningsnummeret på stamansøgningen, anmodes ansøger om at afhjælpe manglen.

Se mere under

Udover de forhold omtalt under dette emne udføres behandlingen af brugsmodelansøgninger som i andre ansøgninger. Se også Behandling af brugsmodelansøgninger.

 Opdateret: 29. oktober 2013