Gebyr for afdelte og udskilte ansøgninger

Ved indlevering af en afdelt eller udskilt ansøgning skal der betales et ansøgningsgebyr, jf. BML § 73a.

Der skal desuden betales fornyelsesgebyrer for afdelte og udskilte ansøgninger på samme måde som ved almindelige brugsmodelansøgninger/brugsmodelregistreringer, se mere under fornyelse.

Betalingsfristen beregnes fra den afdelte/udskilte ansøgnings løbedag. Det vil sige for den afdelte ansøgning, den dag stamansøgningen anses for indleveret og for den udskilte ansøgning dagen, hvor bilagene, hvori den udskilte frembringelse er beskrevet, indkom til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Der gælder dog særlige regler for forfaldsdagen af fornyelsesgebyrer for de perioder, der er begyndt inden indleveringen af den afdelte eller udskilte ansøgning , jf. BML § 39, stk. 2.

Særreglen i BML § 39, stk. 2 medfører således, at de fornyelsessgebyrer, der allerede er forfaldne inden indleveringen af den afdelte eller udskilte ansøgning, først forfalder 2 måneder efter indleveringen af den afdelte eller udskilte ansøgning.

Såfremt disse fornyelsessgebyrer ikke betales inden for 2 måneder fra indleveringsdagen af den afdelte eller udskilte ansøgning, kan de stadig anses for rettidigt betalt, såfremt de betales inden udløbet af 6 måneder fra 2 måneders dagen under forudsætning af, at der betales et forhøjet gebyr på 20 %, jf. BML § 73b, stk. 2.

I tilfælde af begæring om genoprettelse på grund af manglende betaling af forfaldne fornyelsesgebyrer, begynder 1-års fristen i BML § 66 først at løbe, når fristen for betaling inklusiv forhøjelsesgebyr er udløbet.Opdateret: 19. juni 2013