Offentliggørelse af afdelte og udskilte ansøgninger

I henhold til BML § 24 bliver akterne i en brugsmodelansøgning/brugsmodelregistrering offentlig tilgængelige, når der er forløbet 15 måneder fra løbedagen (dagen, hvor ansøgningen anses for indleveret) eller prioritetsdagen, hvis der er begæret prioritet. Se mere under offentliggørelse.

En afdelt eller udskilt ansøgning anses i henhold til BML § 17 som indleveret på det tidspunkt, da de akter, hvor frembringelsen er beskrevet, indkom til Patent- og Varemærkestyrelsen - det vil sige enten dagen, hvor stamansøgningen anses for indleveret (afdelt ansøgning) eller den dag, hvor vi modtog de bilag, hvori frembringelsen blev beskrevet i forbindelse med behandlingen af stamansøgningen (udskilt ansøgning).

Hvis 15 måneder fra den begærede løbedag allerede er forløbet ved indleveringen af den afdelte/udskilte ansøgning, vil akterne i den senere indleverede ansøgning blive offentligt tilgængelige allerede ved indleveringen. Vi undersøger ikke på tidspunktet for indleveringen af den afdelte/udskilte ansøgning, om den begærede deling/udskillelse kan accepteres. Dette sker først i forbindelse med den det tekniske eftersyn, se mere under indholdet af den afdelte ansøgning og indholdet af den udskilte ansøgning.

Det er derfor vigtigt, at ansøger kontakter os inden der begæres deling/udskillelse i en ansøgning, hvis ansøger er i tvivl om, hvorvidt deling/udskillelse er relevant for vedkommende.   Opdateret: 19. juni 2013