Tidsfrist for indlevering af en afdelt eller udskilt ansøgning

En afdelt ansøgning skal indleveres inden 1 måned efter den tilsvarende begrænsning af stamansøgningen er blevet godkendt af ansøgeren, jf. BEK § 15, stk. 2..

En udskilt ansøgning kan indleveres så længe stamansøgningen ikke er endelig afgjort, jf. BML § 17. Dette medfører, at udskillelse kan ske indtil (men ikke inklusiv) datoen, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen afsender meddelelse om brugsmodelregistreringen jf. BML § 21, stk. 1 i stamansøgningen, eller, hvis stamansøgningen er afslået eller henlagt, så længe klagefristen eller fristen for genoptagelse løber, uanset om klage indgives eller behandlingen af ansøgningen genoptages.

Hvor en indleveret ansøgning er udskilt af en ansøgning, som selv er udskilt, er det tilstrækkeligt, at den sidstnævnte stadig er under behandling på indleveringsdagen af den anden udskilte ansøgning.

  Opdateret: 29. oktober 2013