Afdelte ansøgninger

Er der i en brugsmodelansøgnings basisdokumenter (stamansøgning) beskrevet flere frembringelser, kan ansøgeren dele ansøgningen (afdelte ansøgninger), ved at indlevere en eller flere afdelte brugsmodelansøgninger hos Patent- og Varemærkestyrelsen (se Indlevering af brugsmodelansøgninger). På ansøgerens begæring anses den/de afdelte ansøgninger som indleveret på samme dag som stamansøgningen, jf. BML § 17 og BEK § 15. Denne dag kaldes løbedag for den afdelte ansøgning. 

Enhver dansk brugsmodelansøgning (stamansøgning), der er under behandling, kan blive delt. Stamansøgningen kan også være en  afdelt ansøgning. I tilfælde, hvor stamansøgningen er en PCT-brugsmodelansøgning, kan den afdelte ansøgning først indleveres, når PCT-ansøgningen er i national fase i Danmark - det vil sige den er videreført efter BML § 29.

Ansøger kan frivilligt indlevere en afdelt ansøgning (frivillig deling). Ofte indleveres en afdelt ansøgning dog for at imødegå en indvending på grund af mangel på enhed i stamansøgningen, jf. BML § 16.

Ansøgeren skal, ved indlevering af en afdelt ansøgning, angive, at ansøgningen er fremkommet ved deling, og ansøgeren skal angive stamansøgningens indleveringsdag og nummer, jf. BEK § 17, stk. 2. Mangler eksempelvis ansøgningsnummeret på stamansøgningen eller angivelse af løbedag, anmodes ansøger om at afhjælpe manglen.

Se mere under

Udover de forhold omtalt under dette emne udføres behandlingen af afdelte ansøgninger som i andre ansøgninger. Se  Behandling af brugsmodelansøgninger.

 Opdateret: 2. november 2015