Frembringerisk enhed mellem selvstændige krav i samme katagori

En ansøgning kan indeholde flere selv­stændige krav af samme kategori under forudsætning af, at deres indhold har frembringerisk enhed.  

Eksempel 1: (fælles særlige tekniske træk)

Ansøgningen indeholder tre selvstændige krav af samme kategori, som beskriver tre frembringelser, defineret ved de tekniske træk A, B og C (trækkene er forskellige) på følgende måde:

 • krav 1: A+B
 • krav 2: A+C
 • krav 3: B+C.

Der er ikke frembringerisk enhed mellem alle frembringelserne, da der ikke er et teknisk træk, der går igen i alle tre krav.

Derimod er der som udgangspunkt enhed mellem krav 1) A+B og krav 2) A+C, da trækket A optræder i begge krav. Tilsvarende vil der som udgangspunkt være enhed mellem krav 2) og 3), da trækket C optræder i begge disse krav og mellem krav 1) og 3), da trækket B optræder i begge disse krav.

Hvis det i behandlingen viser sig, at det tekniske træk A + noget ikke har nyhed og/eller frembringelseshøjde, er der ikke mindst et fælles træk for krav 1) og krav 2), som bidrager udover teknikkens standpunkt, og dermed intet fælles særligt teknisk træk. Der vil derfor være manglende frembringerisk enhed mellem krav 1 og 2.

Eksempel 2: (fælles særlige tekniske træk)

Ansøgningen indeholder et kravsæt med følgende opbygning:

 • Krav 1:  Et display med trækkene A + B.
 • Krav 2:  Et display ifølge krav 1 med et yderligere træk C.
 • Krav 3:  Et display med trækkene A + B og et yderligere træk D.

Det fælles tekniske træk er trækket A+B. Der er frembringerisk enhed mellem krav 1, 2 og 3, hvis trækket A+B er registrerbart og dermed særligt.

Eksempel 3: (ingen fælles særlige tekniske træk)

Ansøgningen indeholder to selvstændige krav rettet mod hver sin tomat:

 • Krav 1: Tomat tilsat stødt tørret ingefær.
 • Krav 2: Tomat tilsat stødt tørret kokosnød.

I beskrivelsen forklares det, at ingefær/kokosnød sættes til tomaterne for at forbedre deres smag.

Tomater er kendte. Derfor har frembringelserne i de to krav ingen fælles særlige identiske tekniske træk.

Frembringelserne har dog fælles tilsvarende tekniske træk i form af forståelsen "forskellige lignende tekniske træk, der bibringer samme effekt/virkning", nemlig forbedret smag af tomater. Hvis en tomat med et tørret smagsforbedrende tilsætningsstof er registrerbar, er der frembringerisk enhed mellem de to frembringelser.

Kendt teknik beskriver dog "smagfulde tomater tilsat stødt salt eller peber". Det overordnede tekniske træk for de fælles tilsvarende tekniske træk for frembringelserne i krav 1 og 2 er dermed kendt og ikke regisrerbart. Der er derfor ikke frembringerisk enhed mellem frembringelserne i krav 1 og 2.

Eksempel 4: (forskellige lignende tekniske træk, der bibringer samme effekt/virkning)

Ansøgningen indeholder tre selvstændige krav rettet mod hver sin stol:

 • Krav 1: Stol med en fjederløftemekanisme.
 • Krav 2: Stol med en spindelløftemekanisme.
 • Krav 3: Stol med en hydraulisk løftemekanisme.

En stol er kendt. Derfor har frembringelserne i de tre krav ingen fælles særlige identiske tekniske træk.

Frembringelserne har dog fælles tilsvarende tekniske træk i form af forståelsen "forskellige lignende tekniske træk, der bibringer samme effekt/virkning", nemlig løft af en stol. Det overordnede tekniske træk for de fælles tilsvarende tekniske træk i de tre krav er en stol med en løftemekanisme. Hvis en stol med en hvilken som helst løftemekanisme er registrerbart, er der frembringerisk enhed mellem frembringelserne i de tre krav.

Eksempel 5: (forskellige tekniske træk, der sammen bibringer en effekt/virkning)

Ansøgningen indeholder et kravsæt med to selvstændige krav af samme kategori med følgende opbygning:

 • Krav 1: En blyant med en særlig grafitkerne.
 • Krav 2: Papir med en særlig coating.

Grafitten i blyanten er hård som en 2H blyants, men med papirets specielle coating skriver den som en 2B blyant.

Frembringelserne i de to krav har ingen fælles identiske tekniske træk.

Frembringelserne har dog fælles tilsvarende tekniske træk i form af forståelsen "forskellige registrerbare tekniske træk, der sammen bibringer en effekt/-virkning", nemlig at få en blyant til at skrive blødt som en 2B blyant og slides langsomt som en 2H blyant. Hvis denne virkning er registrerbar, er der frembringerisk enhed mellem de to frembringelser i krav 1 og 2.

 Opdateret: 19. juni 2013