Frembringerisk enhed mellem selvstændige krav i forskellige katagorier

Flere selvstændige krav i forskellige kategorier kan udgøre en gruppe af frembringelser så nært forbundne, at de har frembringerisk enhed. BEK § 21, stk. 1 skal fortolkes som at omfatte kombinationen af et selvstændigt krav for et angivet pro­dukt, og et selvstændigt krav til anvendelse af produktet i samme ansøgning, når den nødvendige "tekniske sammenhæng" er til stede.

Hvor et sæt af selvstændige krav ifølge en sådan kombination altid er tilladt, når den nødvendige "tekniske sammenhæng" er til stede, kan flere sæt af selvstændige krav, kun tillades i en ansøgning, hvis den tekniske sammenhæng er klar og det er vanskeligt at angive frembringelserne tilstrækkeligt tydeligt i et sådant sæt. Tillæg af selvstændige krav til den angivne kombination kan derfor kun tillades i sjældne tilfælde.

Det er vigtigt, at den i BEK § 21, stk. 1 forlangte "tekniske sammenhæng" knytter kravene i de forskellige kategorier.

Et kravsæt ifølge ovennævnte kombination kan være:

Eksempel 1

  • Krav 1: Forbindelsen X
  • Krav 2: Anvendelse af X som insekticid.

Det fælles identiske tekniske træk udgøres af forbindelsen X. Ved vurdering af enhed må man se på, om forbindelsen X er registrerbar. Hvis det er tilfældet, er der enhed mellem de to frembringelser i krav 1-2. Er forbindelsen X ikke registrerbar, er der ikke enhed mellem de to frembringelser.

Eksempel 2: (fælles særlige tekniske træk)

Kravsættet indeholder to selvstændige krav af forskellig kategori med følgende opbygning:

  • Krav 1: Anvendelse af en familie af forbindelser X som insekticider.
  • Krav 2: En forbindelse x1 hørende til familien X.

I krav 1 optræder forbindelserne X, og i krav 2 optræder forbindelserne x1. Selvom x1 er en undergruppe af X, kan trækkene X og x1 ikke siges at være identiske. Krav 1 og 2 har derfor ikke fælles identiske tekniske træk. Trækkene X og x1 er altså forskellige, men kan henføres til samme koncept, nemlig anvisning af insekticid forbindelser af typen X. Der er frembringerisk enhed mellem frembringelserne i krav 1 og 2, hvis den insekticide anvendelse af forbindelserne X er registrerbar for alle forbindelserne.Opdateret: 19. juni 2013