Særlige tekniske træk metoden

Der er frembringerisk enhed mellem to eller flere frembringelser, hvis frembringelserne helt eller delvis omfatter de samme eller tilsvarende særlige tekniske træk.

Med særlige tekniske træk menes de tekniske træk, som er registrerbare.

Med samme tekniske træk menes identiske tekniske træk.

Med tilsvarende tekniske træk menes:

  • forskellige lignende tekniske træk, der bibringer samme effekt/virkning (gummi/fjeder),
  • forskellige tekniske træk, der sammen bibringer en effekt/virkning (nøgle/lås), eller
  • forskellige tekniske træk, der kan henføres til samme koncept (apparat/produkt/anvendelse).

Ved vurderingen af, om der er enhed mellem to eller flere frembringelser, kortlægger sagsbehandleren de tekniske træk, som definerer hver af frembringelserne. Herefter undersøger sagsbehandleren, om der er sammenfald af tekniske træk mellem frembringelserne.

Har frembringelserne ingen fælles tekniske træk (samme eller tilsvarende tekniske træk), er der ikke enhed mellem frembringelserne.

Har frembringelserne mindst et fælles teknisk træk (samme eller tilsvarende tekniske træk), undersøger sagsbehandleren, om det fælles tekniske træk er registrerbart. Er det tilfældet, er der enhed mellem frembringelserne. I modsat fald er frembringelserne uafhængige.

Når frembringelserne har et fælles teknisk træk i form af tilsvarende tekniske træk, skal vurderingen af registrerterbarheden ske for det overordnede tekniske træk for disse tilsvarende tekniske træk. Det overordnede tekniske træk for tilsvarende tekniske træk vil ofte være et funktionelt udtrykt træk eller et koncept. Et eksempel på det kan være, at det særlige træk i form af elasticitet er an­givet ved en metalfjeder i et krav, mens det i et andet krav er an­givet ved en blok af gummi.

Se eksempler under

 Opdateret: 19. juni 2013