Frembringerisk enhed mellem uselvstændige krav

Indvending på grund af manglende frembringerisk enhed kan som udgangspunkt ikke rejses med den begrundelse, at det fælles grundlag kun er angivet i det selvstændige krav, da disse træk automatisk også er indeholdt i de uselvstændige krav.

Dette gælder også, når det uselvstændige krav indeholder særlige træk, som i sig selv udgør en yderligere frembringelse. F.eks. hvis krav 1 angiver turbine rotor blade, der er udformet på en særlig må­de, mens krav 2 angiver "turbine rotor blade ifølge krav 1 og fremstillet af legering Z". Det generelle princip, der kæder det selvstændige krav sammen med det uselv­stæn­dige krav er "turbine rotor blade, der er udformet på en særlig måde". 

Hvis det selvstændige krav ikke er registrerbart, må det nøje over­vejes, om der er frembringerisk sammenhæng mellem de uselvstændige krav, der henviser til det selvstændige krav (se Behandling af frembringerisk enhed). Det kan forekomme, at de "særlige tekniske træk" i et af de uselvstændige krav ikke er tilstede på samme eller tilsvaren­de måde i et andet af de uselvstændige krav.

Eksempel 1:

Ansøgningen indeholder seks krav, der relaterer sig sådan til hinanden: 

På dansk                                        

Krav 1 ... som er ny ved...    

Krav 2 ... ifølge krav 1 ...                 

Krav 3 ... ifølge krav 2 ...                 

Krav 4 ... ifølge krav 1 ...                 

Krav 5 ... ifølge krav 4 ...                

Krav 6 ... ifølge krav 5 ...                 

Der er et selvstændigt krav 1, to uselvstændige krav med direkte tilknytning til krav 1 (krav 2 og 4) og underkrav (krav 3 og krav 5 og 6) til disse uselvstændige krav. 

Der er som udgangspunkt frembringerisk enhed, fordi det selvstændige krav 1 binder de øvrige krav sammen.

I løbet af behandlingen finder sagsbehandleren ud af, at det selvstændige krav 1 mangler nyhed eller tydelig adskillelse. For at afgøre om der er frembringerisk enhed mellem frembringelserne i krav 2 og 4, skal sagsbehandleren undersøge de to kravs fælles tekniske træk (de samme eller tilsvarende træk).

a) Hvis der ikke er et fælles særligt teknisk træk (det samme eller tilsvarende) for frembringelserne i krav 2 og 4, er disse to frembringelser uafhængige. Kravsættet beskriver de følgende uafhængige frembringelser: (1) Indholdet af krav 1-3 og (2) indholdet af krav 1 og 4-6. Sagsbehandleren behandler kun den første frembringelse, som er indholdet af krav 1-3.

b) Hvis der er et eller flere fælles særlige tekniske træk (det samme eller tilsvarende træk) for frembringelserne i krav 2 og 4, er der frembringerisk enhed mellem disse to frembringelser. frembringelserne i krav 2 og 4 og de tilknyttede krav 3 og 5-6 er implicit registrerbare, da det fælles for angivelserne i krav 2 og 4 er registrerbart. Sagsbehandleren beder ansøger om at udforme et nyt selvstændigt krav på basis af krav 1, 2 og 4, hvor indholdet af krav 2 og 4 angives som alternativer, hvis det er muligt.

Eksempel 2:

Ansøgningen indeholder de tre følgende krav:

 • Krav 1: En cykel som er ny ved, at den har to hjul, en sadel og et styr.
 • Krav 2: En cykel ifølge krav 1 som er ny ved, at den har en dynamolygte.
 • Krav 3: En cykel ifølge krav 1 som er ny ved, at den har en bagagebærer.

Hvis indholdet af krav 1 ikke er registrerbart, har frembringelserne i krav 2 og krav 3 ikke noget fælles teknisk træk, der er registrerbart. Der er manglende enhed mellem disse frembringelser.

Eksempel 3:

Ansøgningen indeholder de tre følgende krav:

 • Krav 1: En cykel som er ny ved, at den har to hjul, en sadel og et styr.
 • Krav 2: En cykel ifølge krav 1 som er ny ved, at den har et sejl udspændt mellem styrets to ender, og at den har en dynamolygte.
 • Krav 3: En cykel ifølge krav 1 som er ny ved, at den har et sejl udspændt mellem styrets to ender, og at den har en bagagebærer.

Hvis indholdet af krav 1 ikke er registrerbart, er det fælles tekniske træk mellem frembringelserne i krav 2 og krav 3 sejlet udspændt mellem styrets ender. Hvis dette træk er registrerbart (og dermed et særligt teknisk træk), er der frembringerisk enhed mellem frembringelserne i krav 2 og krav 3. Hvis det ikke er registrerbart, er der ikke frembringerisk enhed mellem frembringelserne i krav 2 og krav 3.

Eksempel 4:

Ansøgningen indeholder seks krav, der relaterer sig sådan til hinanden:

På dansk                                                               

Krav 1... som er ny ved ...                                     

Krav 2... ifølge krav 1 ...                                          

Krav 3... ifølge ethvert af de foregående krav ...           

Krav 4 ... ifølge ethvert af de foregående krav ...          

Krav 5 ... ifølge ethvert af de foregående krav ...          

Krav 6 ... ifølge ethvert af de foregående krav ...          

Der er et selvstændigt krav, nemlig krav 1, og 5 uselvstændige krav. De uselvstændige krav beskriver forskellige aspekter af frembringelsen i krav 1.

Der er som udgangspunkt  frembringerisk enhed, fordi det selvstændige krav 1 binder de øvrige krav sammen.

Det viser sig, at det selvstændige krav 1 mangler nyhed eller tydelig adskillelse.

Sagsbehandleren undersøger derefter frembringelsen i krav 2 og bevæger sig nedad i kravsættet. Hvis frembringelsen i krav 2 ikke er registrerbar, undersøger sagsbehandleren videre frembringelsen i krav 3 osv. Sagsbehandleren fortsætter sådan ned gennem kravsættet. Hvis frembringelsen i et af kravene viser sig at være registrerbar, så kan dette krav i kombination med et eller flere af de foranstående krav danne basis for et nyt krav 1. De øvrige krav kan blive uselvstændige krav under det nye krav 1, hvis dette giver mening.

Krav 1-6 kan læses på i alt 120 forskellige måder. Hver af disse måder beskriver en frembringelse. I afhængighed af naturen af trækkene i krav 1-6 og deres registrerbarhed kan krav 1-6 reelt beskrive fra 1 til 120 uafhængige frembringelser. Uanset hvilket antal af uafhængige frembringelser der i det konkrete tilfælde konstateres, er den først angivne af disse frembringelser altid den, der fremkommer ved at læse kravene i rækkefølge. Derfor behandler sagsbehandleren som udgangspunkt kun denne frembringelse. Sagsbehandleren skriver ikke om den manglende enhed, der eventuelt kan konstateres ved at læse kravene på de andre måder.

Sagsbehandleren kan vælge at udtale sig om registrerbarheden af en eller flere af de frembringelser, der er uafhængige af den først angivne frembringelse. Vælger sagsbehandleren at gøre det, skal ansøger gøres opmærksom på den manglende enhed mellem den først angivne frembringelse og de andre behandlede frembringelser i behandlingsbrevet. 

Hvis ansøger, i sit svar på vores behandlingsbrev, indleverer et kravsæt, som angiver en frembringelse, der ligger udenfor omfanget af det som i givet fald er vurderet til at være registrerbart eller af det registrerbarhedsvurderede krav med mindst omfang, foretager sagsbehandleren en registrerbarhedsvurdering af det nye kravsæt.

Eksempel 5:

Ansøgningen indeholder de tre følgende krav:

 • Krav 1: Et bord med bordplade og ét ben.
 • Krav 2: Et bord ifølge krav 1, hvor bordpladen er af glas.
 • Krav 3: Et bord ifølge krav 1 eller 2, hvor bordpladen er coatet med et smudsafvisende, 0,1 mm tyk belægning med stoffet X.

Ansøgeren angiver, at belægningen af stoffet X, som er 0,1 mm tyk, er særlig velegnet til coating af glasplader.

Det viser sig, at indholdet af krav 1 og 2 er kendt og dermed ikke registrerbart.

Ved registrerbarhedsvurderingen vil sagsbehandleren umiddelbart kunne afvise krav 1 og krav 1+2 pga. manglende nyhed. Ved behandlingen af krav 3, vil sagsbehandleren ikke lede generelt efter coatninger, men kun efter coatninger i forbindelse med glas, da sagsbehandleren vil læse krav 3 ifølge krav 1 og 2 som krav 1+2+3. Finder sagsbehandleren krav 1+2+3 patenterbart kan et nyt krav 1 på basis af de oprindelige krav 1+2+3 accepteres.

Hvis ansøger kommer tilbage med et nyt krav 1 baseret på de oprindelige krav 1 og krav 3, vil sagsbehandleren foretage en registrerbarhedsvurdering af det nye krav 1.

Eksempel 6:

Ansøgningen indeholder seks krav, der relaterer sig sådan til hinanden:

 • Krav 1: En cykel som er ny ved, at den har to hjul, en sadel og et styr.
 • Krav 2: En cykel ifølge krav 1 som er ny ved, at den har en dynamolygte.
 • Krav 3: En cykel ifølge krav 2 som er ny ved, at dynamoen drives af baghjulet
 • Krav 4: En cykel ifølge krav 1 som er ny ved, at den har en bagagebærer.
 • Krav 5: En cykel ifølge krav 4 som er ny ved, at bagagebæreren omfatter et fastholdelsesorgan.
 • Krav 6: En cykel ifølge krav 5 som er ny ved, at fastholdelsesorganet er en elastik.

Hvis indholdet af krav 1 ikke er registrerbart, er der ikke noget registrerbart fælles teknisk træk mellem krav 2 og 4. Dermed er der manglende frembringerisk enhed mellem disse to krav. Sagsbehandleren behandler kun krav 1, 2 og 3.

Hvis indholdet af krav 2 er registrerbart, kan ansøger konstruere et nyt krav på baggrund af krav 1 og 2 og derved opnå en brugsmodel. Ansøger kan optage de resterende krav som nye uselvstændige krav til det nye krav 1, hvis de udførelsesformer, der opstår ved disse kombinationer, kan udledes af basisdokumenterne. Det vil sige, hvis ansøger på intet sted i ansøgningen har omtalt en cykel der har to hjul, en sadel, et styr, en dynamolygte og en bagagebærer, kan ansøger ikke lade krav 4-6 være uselvstændige til det nye krav 1.

Eksempel 7:

Ansøgningen indeholder seks krav, der relaterer sig sådan til hinanden:

På dansk                                                                

Krav 1... som er ny ved ...                                    

Krav 2 ... ifølge krav 1 ...                                         

Krav 3 ... ifølge krav 1 ...                                          

Krav 4 ... ifølge ethvert af de foregående krav ...          

Krav 5 ... ifølge ethvert af de foregående krav ...          

Krav 6 ... ifølge ethvert af de foregående krav ...          

Der er et selvstændigt krav, to uselvstændige krav med direkte tilknytning til krav 1 (krav 2 og 3) og underkrav (krav 4-6) til krav 1-3.

Der er som udgangspunkt frembringerisk enhed, fordi det selvstændige krav 1 binder de øvrige krav sammen.

Det viser sig, at det selvstændige krav 1 mangler nyhed eller frembringelseshøjde. Sagsbehandleren må afgøre, om der er enhed mellem frembringelserne i krav 2 og 3, idet der skal afgøres om de to frembringelser har fælles særlige tekniske træk (de samme eller tilsvarende træk).

a) Hvis der ikke er et fælles særligt teknisk træk (det samme eller tilsvarende) for krav 2 og 3, er frembringelsernne i kravene uafhængige. Kravsættet beskriver da følgende uafhængige frembringelser: (1) Indholdet af krav 1-2 og 4-6 og (2) indholdet af krav 1 og 3-6. Sagsbehandleren behandler den første af disse frembringelser (frembringelse (1)).

I afhængighed af naturen af trækkene i krav 4-6 og deres registrerbarhed kan krav 4-6 beskrive en række yderligere uafhængige frembringelser, når de læses direkte på krav 1. Man skriver dog ikke om denne manglende enhed af samme grunde, som forklaret i eksempel 4.

b) Hvis der er et eller flere fælles særlige tekniske træk (det samme eller tilsvarende træk) for krav 2 og 3, er der frembringerisk enhed mellem frembringelserne i disse krav. Frembringelserne i krav 2 og 3 og de tilknyttede krav 4-6 er implicit registrerbare, da det fælles for angivelserne i krav 2 og 3 er registrerbart. Sagsbehandleren beder ansøger om at udforme et nyt selvstændigt krav på basis af krav 1-3, hvor indholdet af krav 2 og 3 angives som alternativer, hvis det er muligt.

 Opdateret: 19. juni 2013