Overførelse af retten til en ansøgning eller brugsmodel

Hvis en tredjemand under behandlingen af en brugsmodelansøgning gør gældende, at ansøger ikke er berettiget til at ansøge om brugsmodel vedrørende den pågældende frembringelse, behandles dette efter BML §§ 22 og 23, se nærmere indvending vedrørende retten til frembringelsen.

Såfremt brugsmodellen er registreret, kan der ved domstolene anlægges sag med påstand om, at brugsmodellen er registreret for en anden end den, der i henhold til BML § 1 er berettiget til at ansøge om brugsmodel, jf. BML § 48. Domstolene kan i henhold til BML § 48 overføre brugsmodellen til den berettigede, såfremt der nedlægges påstand herom.

Brugsmodellen kan endvidere begæres administrativt prøvet af Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. BML § 47 med henvisning til, at brugsmodellen er registreret i strid med PL § 1 om retten til at ansøge om brugsmodel. Dette spørgsmål vil dog typisk skulle henvises til domstolene på grund af den nødvendige bevisførelse.

 Opdateret: 19. juni 2013