Definition af en enhed vha. en anden enhed

Hvor et krav, der angår en fysisk enhed (produkt, apparat) søger at definere frembringelsen ved henvisning til træk, der relaterer sig til enhedens brug, kan det resultere i manglende klarhed. Dette gælder især, hvor kravet ikke alene definerer selve enheden, men også specificerer enhedens relation til en anden enhed, som ikke er en del af den ansøgte enhed (f.eks. et topstykke til en motor, hvor topstykket er defineret ved træk ved dets placering i motoren).

Ansøgeren har normalt ret til selvstændig beskyttelse af den første enhed som sådan (i sig selv), selvom den fra starten blev defineret ved dets relation til den anden enhed. Siden den første enhed ofte kan fremstilles og markedsføres uafhængigt af den anden enhed, vil det normalt være muligt at opnå selvstændig beskyttelse ved at formulere kravene hensigtsmæssigt (f.eks. ved at erstatte "forbundet med" med "som kan forbindes med"). Hvis det ikke er muligt at give en klar definition på den første enhed (i sig selv), bør kravet rettes mod en kombination af den første og anden enhed (for eksempel, "motor med et topstykke" eller "motor omfattende et topstykke").

Det kan tillades at definere dimensionerne og/eller formen af en første enhed i et selvstændigt krav ved generel reference til dimensionerne og/eller tilsvarende form af en anden enhed, som ikke er del af den krævede første enhed, men som er relateret til denne gennem anvendelse, hvis størrelsen og/eller formen af den anden enhed er standardiseret (for eksempel, en monteringsramme til en nummerplade til et køretøj, hvor monteringsrammen og befæstelseselementerne er defineret i forhold til nummerpladens ydre form).

Imidlertid kan henvisninger til andre enheder, som ikke anses som genstand for standardisering, også være tilstrækkeligt klare i tilfælde, hvor en fagmand forholdsvis let ville kunne forstå indskrænkningen af beskyttelsesomfanget for den første enhed.

 Opdateret: 8. april 2013