"Omfattende" i modsætning til "bestående af"

I daglig tale kan ordet "omfatte" både have betydningen "inkludere", "indeholde" eller "indbefatte" og "bestå af".

I brugsmodelkrav vil "omfatte" af retssikkerhedshensyn blive fortolket i den brede betydning "inkludere", "indeholde" eller "indbefatte". "Bestå af" vil i brugsmodelkrav derimod blive fortolket som det, der eksplicit er nævnt i kravet.

Eksempel:

Hvis et krav rettet mod en kemisk blanding angiver at den er "bestående af komponenterne A, B og C" med forholdet mellem dem udtrykt i procent, er tilstedeværelsen af en yderligere komponent udelukket, og procenterne skal sammenlagt blive 100 %. Opdateret: 8. april 2013