Henvisningsbetegnelser og anvendelse af parentes

Hvis ansøgningen indeholder en tegning, og forståelsen af kravene vil blive forbedret ved henvisning i kravene til træk vist på tegningen, skal henvisningsbetegnelser (i parentes) sættes efter trækkene i kravene. Hvis der er et stort antal forskellige elementer eller udførelsesformer vist på tegningens figurer, er det i de(t) selvstændige krav kun nødvendigt at medtage henvisningsbetegnelser til de vigtigste af elementerne eller udførelsesformerne.

Når kravet er opdelt i en indledning og en kendetegnende del, skal henvisningsbetegnelser ikke kun indsættes i den kendetegnende del, men også i kravenes indledning. Henvisningsbetegnelser er ikke begrænsende for kravets omfang. Deres eneste funktion er at gøre kravene lettere at forstå. En kommentar herom i beskrivelsen er acceptabel.

Hvis der medtages tekst sammen med henvisningsbetegnelserne i kravene, kan der opstå manglende klarhed. Udtryk såsom "befæstelseselementer (skrue 13, søm 14)" eller "ventilsamling (ventilsæde 23, ventilelement 27, ventilsæde 28)" er ikke henvisningsbetegnelse. Det er uklart, om de træk, der føjes til henvisningsbetegnelserne, er begrænsende eller ej og følgelig kan sådanne træk, der står i parentes, generelt ikke tillades.

Det er imidlertid acceptabelt med yderligere henvisninger til de figurer, hvor det specielle træk vises, såsom "(13 - Figur 3; 14 - Figur 4)".

Manglende klarhed kan også forekomme med udtryk i parentes, som ikke indeholder henvisningsbetegnelser, f.eks. "(beton) -støbt mursten". På den anden side kan udtryk i parentes med en generelt accepteret betydning accepteres, f.eks. "(meth)acrylat", som er en velkendt forkortelse for "acrylat og methacrylat". Brugen af parentes i kemiske eller matematiske formler, er også tilladt.

  Opdateret: 8. april 2013