Parametre

Når frembringelsen angår et produkt, kan det defineres i et krav på forskellige måder: 

  • som et kemisk produkt ved dets kemiske formel,
  • som et produkt af en fremgangsmåde (hvis ingen klarere definition er mulig, se også krav defineret ved resultat som ønskes opnået) eller
  • i undtagelsestilfælde ved dets parametre.

Parametre er karakteristiske værdier, som kan være værdier af direkte målbare egenskaber (f.eks. smeltepunktet for en kemisk forbindelse, ståls bøjningsstyrke, modstanden i en elektrisk leder) eller kan defineres som mere eller mindre komplicerede matematiske kombinationer af flere variabler i form af formler.

Karakterisering af et produkt hovedsageligt ved dets parametre, bør almindeligvis ikke tillades.

Det kan imidlertid tillades i de tilfælde, hvor frembringelsen ikke kan defineres tilstrækkeligt på anden måde, forudsat at disse parametre klart og pålideligt kan bestemmes enten ved angivelser i beskrivelsen eller ved objektive procedurer, som er sædvanlige inden for teknikken.

I sager hvor usædvanlige parametre anvendes, eller der bruges et ikke-tilgængeligt apparat til måling af parametrene, skal der som udgangspunkt gøres indvending på grund af manglende klarhed, da der ikke kan foretages en meningsfuld sammenligning med kendt teknik. Sådanne tilfælde kan også skjule manglende nyhed.

Forudsat at betingelserne for at definere frembringelsen ved dets parametre er opfyldt, bør definitionen af frembringelsen fuldt ud fremgå af selve kravet, når dette er rimeligt praktisabelt.

I princippet er målemetoden nødvendig for den utvetydige definition af en parameter.

Metoden og midlerne til målingen af parameterværdierne behøver imidlertid ikke at være angivet i kravene, men i beskrivelsen når:

(i) beskrivelsen af metoden er så lang, at den vil gør kravet uklart eller svært at forstå. I det tilfælde bør kravet indeholde en henvisning til beskrivelsen.

(ii) en fagmand ville vide, hvilken metode han skulle bruge, f.eks. fordi der kun er en metode, eller fordi især en metode normalt bruges; eller

(iii) alle kendte metoder giver samme resultat (inden for grænserne for målenøjagtighed).

I alle andre tilfælde bør metoden og måden til at foretage måling imidlertid være angivet i kravene, da kravene definerer, hvad der søges beskyttelse for, jf. BML § 37.

 Opdateret: 7. juni 2013