Relative termer

Det er ikke tilladt at bruge en relativ eller lignende term, såsom "tynd", "bred" eller "stærk" i et krav, medmindre termen har en velkendt betydning inden for den bestemte teknik, f.eks. "højfrekvens" vedrørende en forstærker, og det er den betydning, der menes.

Hvor termen ikke har nogen velkendt betydning, skal den erstattes af en mere præcis formulering, fundet andet steds i basisdokumenterne. Se Kravenes klarhed.

De relative termer kan slettes fra brugsmodelkrav, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for erstatning eller fjernelse af ikke essentielle træk fra et brugsmodelkrav.

 Opdateret: 2. marts 2016