Resultat som ønskes opnået (opgavemæssig krav)

Angivelsen af det, som søges beskyttet ved kravene, skal være så præcist og bestemt, som frembringelsen tillader.

Generelt bør krav, som forsøger at definere frembringelsen ved et resultat som ønsket opnået, ikke tillades, især hvis de kun påberåber sig det underliggende tekniske problem, som frembringelsen skal løse.

De kan imidlertid tillades, hvis frembringelsen enten kun kan defineres ved sådanne termer eller på anden vis ikke kan defineres mere præcist uden unødigt at begrænse omfanget af kravene. Det kræves i sådanne tilfælde, at resultatet direkte og positivt kan verificeres gennem tests eller procedurer tilstrækkeligt specificeret i beskrivelsen eller som kendes af fagmanden, og som ikke kræver unødige eksperimenter.

Eksempel:

frembringelsen angår et askebæger, som et glødende cigaretskod automatisk vil blive slukket i på grund af askebægerets form og relative dimensioner. Sidstnævnte (form og dimensioner) kan være meget forskellige på en måde, som er svær at definere, selvom de stadig giver den ønskede effekt.

Så længe kravet angiver konstruktionen og formen af askebægeret så klart som muligt, kan kravet definere de relative dimensioner ved reference til resultatet som opnås, forudsat at beskrivelsen indeholder tilstrækkelige instruktioner til at gøre læseren i stand til at fastsætte de krævede dimensioner ved rutinemæssige testprocedurer.

Det skal understreges, at de ovennævnte betingelser, der stilles for at tillade, at det ansøgte defineres ved det resultat som opnås, adskiller sig fra de betingelser, der stilles for at tillade, at det ansøgte defineres ved funktionelle træk.

 Opdateret: 8. april 2013