Henvisninger til beskrivelsen eller tegningerne

Ved ukomplicerede og enkle frembringelser, kan ansøger vælge at lade brugsmodelkravet bestå i en henvisning til beskrivelse, tegning eller foto.

Dog kan et krav, der har form af en henvisning til beskrivelse, tegning eller foto, ikke tillades, hvis der skabes tvivl om, hvorvidt det omfatter flere frembringelser, der er uafhængige af hinanden.

Der tillades ikke to selvstændige krav på samme frembringelse, hvor det ene er et "normalt" krav (dvs. et todelt krav med en indledende og en kendetegnende del), og det andet har karakter af et "henvisningskrav" (dvs. et krav der henviser til et foto, en tegning eller blot beskrivelsen). I modsat fald kan der opstå tvivl om beskyttelsesomfanget af de selvstændige krav. Derimod kan et uselvstændigt krav på en detalje godt have form af en sådan henvisning, selv om det selvstændige krav, hvortil det/de henviser, er et "sædvanligt krav".

I krav, der angår mikroorganismer eller brug af mikroorganismer, karakteriseres mikroorganismerne ved en henvisning til karakteristikken af mikroorganismerne i ansøgningens beskrivelse. Hvis beskrivelsen indeholder en taxonomisk betegnelse for organismerne anvendes denne i henvisningen. For tidligere beskrevne (kendte) mikroorganismer er en angivelse af den taxonomiske betegnelse dog tilstrækkelig.

I brugsmodelkrav kan der optages henvisningsbetegnelser fortrinsvis i parentes til tegningerne eller fotografierne, hvis det letter forståelsen af kravet.

 

 Opdateret: 3. juni 2013