Produkt defineret ved fremstillingsmåde ("product-by-process")

Hvis det er vanskeligt at definere et produkt, særligt et kemisk produkt, kan man i stedet definere produktet i kravet ved at angive fremstillingsmåden ("product-by-process"), om nødvendigt i kombination med parametre for produktet.

Et krav, som definerer et produkt ved en fremstillingsmåde, skal udformes som et krav vedrørende produktet i sig selv blot udtrykt ved fremgangsmåden i stedet for ved produktets konstruktion.

Et krav, som definerer et produkt ved hjælp af en fremgangsmåde, kan f.eks. udformes således: "Produkt X, der kan opnås ved fremgangsmåde Y".

Uanset om termen "som kan opnås", "opnået", "direkte opnået" eller en lignende formulering anvendes i "product-by-process" kravet, anses det stadig for at være et krav på produktet som sådan og giver eneret til produktet.

 Opdateret: 2. november 2015