Underskrivelse af dokumenter

Der kræves som udgangspunkt ikke underskrift af dokumenter, der indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen. Dette gælder alle dokumenter i forbindelse med brugsmodelansøgninger og registrerede brugsmodeller.

Det skal dog altid kunne identificeres, hvem der har indleveret dokumentet, idet vi altid foretager en undersøgelse af, om det er en berettiget person, der har indsendt et dokument.

Vi kræver således ikke underskrift af ansøgningsdokumentet.

Overdragelsesdokumenter skal imidlertid altid være underskrevet.

Hvis ansøger udpeger en fuldmægtig, skal fuldmægtigen indsende en underskrevet fuldmagt i de tilfælde, hvor vi ikke undtager fra kravet om indsendelse af fuldmagt.

 Opdateret: 19. juni 2013