Ændringer i registeret

Når der ansøges om eller registreres brugsmodel bliver oplysningerne herom indført i brugsmodelregistret. Her bliver de fleste forhold om brugsmodellen noteret, herunder navnet på ansøger/indehaver, frembringers navn, titlen på frembringelsen, oplysning om en eventuel prioritet osv..

Registret skal afspejle de faktiske forhold. Det er derfor vigtigt, at Patent- og Varemærkestyrelsen får besked, når der sker ændringer i de oplysninger, som findes i registret, så dette kan blive rettet. Registret indeholder vigtige oplysninger både for indehaver selv, andre indehavere og for brugere af registret. Det er gratis at få lavet ændringer i registret. Dog vil notering af en begrænsning af en brugsmodel kun kunne finde sted i forbindelse med en administrativ prøvning og notering af deling/udskillelse sker i forbindelse med en indlevering af en ny ansøgning.

Registret indeholder også historiske oplysninger. En historisk oplysning er fx navnet på en tidligere indehaver eller fuldmægtig.

De enkelte typer af ændringer i registret skal opfylde forskellige kriterier og dokumentationskrav. Følgende typer af ændringer er hyppigt forekommende:

  • Overdragelser
  • Indehaver ændrer navn eller adresse
  • Ændringer vedrørende fuldmægtig
  • Licensaftaler
  • Pantsætning og udlæg
  • Brugsmodelindehaverens konkurs

I ovenstående situationer henvises til praksis for patenter, idet denne praksis kan sammenlignes med praksis for brugsmodeller.

Det skal understreges, at en indførelse i brugsmodelregistret om overdragelse af en brugsmodel, licens, pant m.v. i henhold til brugsmodellovens § 40 ikke har nogen materiel retsvirkning. Noteringer i registret er alene af formel, ordensmæssig og oplysende karakter.

Såfremt der er fremsat begæring om notering i registret i henhold til BML § 40, og vi ikke umiddelbart kan afgøre spørgsmålet om notering, anføres det i registret, at begæring om notering er fremsat.

 

 Opdateret: 15. november 2013