Ændringer

I løbet af sagsbehandlingen af en brugsmodelansøgning kan ansøger af egen fri vilje ændre beskrivelse, krav og tegninger eller han kan indsende ændringer af beskrivelse, krav eller tegninger for at imødekomme indvendinger fra sagsbehandleren.

Ved ændringer i kravene skal ansøgeren markere, hvori ændringerne består. Se også Erklæring om ændringer i krav.

Når ansøger indleverer ændrede bilag, undersøger sagsbehandleren, om de foretagne ændringer er tilladelige i henhold til BML § 18. 

En ændret ansøgning skal selvfølgelig opfylde alle andre krav i Brugsmodelloven.

Uanset om supplerende teknisk information indleveret efter ansøgningens indleveringsdag udgør en tilladelig ændring eller ej, bliver sådan information en del af ansøgningens akter, som bliver offentlig tilgængelige ved ansøgningens offentliggørelse. Fra datoen, hvor informationen indgår i offentligt tilgængelige akter, udgør de teknikkens standpunkt jævnfør BML § 5, stk. 2.

 Opdateret: 18. juni 2013