Offentliggørelse

Det følger af BML § 24, stk. 3, at når der er forløbet 15 måneder fra ansøgningsdagen, skal akterne i ansøgningen holdes tilgængelig for enhver. Hvis der er begæret prioritet, vil det være 15 måneder fra prioritetsdagen, og hvis det er en forgrenet ansøgning, vil det være 15 måneder fra indleveringsdagen for den ansøgning den er forgrenet fra.

Hvis ansøgeren anmoder om publicering af brugsmodelansøgningen eller registreringen af frembringelsen før de 15 måneder fra indleveringsdagen, vil akterne i sagen blive gjort tilgængelige, jf. BML § 24, stk. 2.

Hvis ansøger giver afkald på prioritetsdatoen, bliver akterne i ansøgningen ikke tilgængelige 15 måneder fra prioritetsdagen under forudsæt­ning af, at meddelelse om afkaldet er modtaget af Patent- og Varemærkestyrelsen før udløbet af 15-måneders dagen.

Hvis meddelelse om afkald på prioritet modtages efter det ovennævnte tidspunkt, bliver akterne i sagen tilgængelige, som hvis prioriteten var gældende, selvom en meddelelse angående afkaldet på prioriteten vil fremgå af akterne i sagen.

Det samme gælder, når retten til prioritet tabes.

I henhold til BML § 24, stk. 3, 2. pkt., kan der dog ikke meddeles aktindsigt i sager, hvori, der er truffet afgørelse om henlæggelse eller afslag, inden ansøgningen er blevet offentlig tilgængelig.

Se mere om, hvornår sagens akter ikke bliver tilgængelige under Ingen offentliggørelse af ansøgningen.

Se endvidere Indholdet af offentliggørelsen.

 Opdateret: 19. november 2013