Kommunikation

Kommunikationen med Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende en brugsmodelansøgning kan ske skriftligt som brevveksling pr. post, pr. mail eller pr. fax efter afsenderens eget valg.

Der accepteres også mundtlig kommunikation f.eks. pr. telefon eller ved et møde.

Ved mundtlig kommunikation vil sagsbehandleren i de fleste tilfælde i overensstemmelse med god forvaltningsskik samt offentlighedslovens § 6 udarbejde et notat til sagen, der indeholder et referat af telefonsamtalen eller mødet.

Notat om de mundtlige oplysninger vil blive journaliseret på brugsmodelsagen og vil blive overført til databasen PVSonline på samme måde som egentlig brevveksling, hvis ansøgningen er offentlig tilgængelig i henhold til BML § 24.

Ofte vil ansøger derudover blive bedt om at bekræfte sin mundtlige meddelelse skriftligt. Dette kan eksempelvis ske, hvis brugsmodelansøgningen som sådan tilbagetages i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, og generelt som besvarelse af vores behandlingsbreve.

Se også Sprog.

 Opdateret: 2. november 2015