Fuldmægtig

En ansøger kan lade sig repræsentere ved en fuldmægtig over for Patent- og Varemærkestyrelsen. Der stilles ingen særlige krav, herunder kvalifikationskrav, til hvem, der kan optræde som fuldmægtig, dog skal personen være myndig. Der skal som udgangspunkt indleveres en fuldmagt. Fuldmægtigen skal have bopæl inden for EØS-området og være myndig. En fuldmægtig kan både være fysiske eller juridiske personer og vil typisk være en advokat eller en patentagent.

Er der noteret en fuldmægtig vedrørende en brugsmodel, korresponderer vi kun med fuldmægtigen. Dette gælder dog ikke, hvis ansøger selv har anmodet om aktindsigt eller indsendt en klage. Hvis ansøger herudover selv ønsker at kommunikere med os i en konkret sag, vil vi opfordre ansøgeren til at tilbagekalde fuldmagten.

 Opdateret: 7. juni 2013