Ansøgeren

Den, som har gjort en frembringelse, eller den, som har fået frembringelsen overdraget, kan indlevere en ansøgning om brugsmodel for denne frembringelse. Under sagsbehandlingen anses ansøger at være berettiget til at håndhæve de ansøgte rettigheder. Se yderligere under frembringer og indvending om retten til frembringelsen.

Hvis en anden person end ansøger kan godtgøre at have rettighederne til frembringelsen, kan denne person få overført ansøgningen i henhold til BML § 23, se mere under indvending om retten til frembringelsen.

Ansøger kan både være fysiske og juridiske personer, f.eks. aktieselskaber, universiteter, m.v..

Ansøger kan være en eller flere personer. Af praktiske årsager vil Patent- og Varemærkestyrelsen dog betragte den først anførte ansøger som berettiget til at modtage og svare på korrespondance i sagen, medmindre andet er angivet på ansøgningen. 

Det er vigtigt, at ansøgningen indeholder ansøgers navn og postadresse. Ved mere end én ansøger gælder kravet om angivelse af navn, postadresse m.v. alle ansøgere. Hvis ansøgers navn ikke er oplyst, vil ansøgningen ikke blive tildelt en indleveringsdag.

Hvis ansøgeren ikke er repræsenteret af en fuldmægtig, skal også ansøgers eventuelle telefon- og telefaxnummer samt e-post-adresse angives.

Hvis ansøger er en dansk virksomhed, bør ansøgers navn angives i fuldstændig overensstemmelse med virksomhedens CVR-registrering.

Hvis ansøger har udpeget en fuldmægtig, se mere under fuldmægtig.

 Opdateret: 18. juni 2013