Ansøgningsgebyr

Ansøgningsgebyret skal principielt betales samtidig med, at ansøgningen indleveres. Sagsbehandlingen påbegyndes ikke før ansøgningsgebyret er betalt.

Ansøgningsgebyret fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste.

Betales ansøgningsgebyret ikke samtidig med indlevering af ansøgningen, vil vi sende en opkrævning på gebyret og fastsætte en frist for betaling på 1 måned.

Betaling af gebyret kan ske på forskellig måde.

 Opdateret: 2. november 2015