Titel

Ansøgningsdokumentet skal indeholde frembringelsens titel.

Titlen skal være kort, saglig og af teknisk art, jf. BEK § 2, stk. 1, nr. 4.

Titlen må ikke indeholde fantasinavne, personnavne, firmanavne og varemærker. Ordet "brugsmodel" eller lignende udtryk af ikke-teknisk art, som ikke har til formål at afdække frembringelsen, såvel som den uklare forkortelse "etc." bør heller ikke anvendes.

Titlen må ikke være uklar og intetsigende, da den hermed ikke opfylder kravet om, at den skal være af teknisk art. Som klassiske eksempler på titler, der er så godt som intetsigende, kan nævnes: kemisk sammensætning, stof, produkt, materiale, præparat, genstand, maskine, anordning og apparat. Også titler som "hidtil ukendt forbindelse" og "biologisk aktive molekyler" er nærmest intetsigende, fordi de kun oplyser, at frembringelsen handler om kemi. Derimod er titler som protein, DNA-sekvens, heterocyklisk forbindelse, smøremiddel, motor og bygningsdel normalt ikke så intetsigende, at de forlanges præciseret.

Ved ansøgninger, som indeholder krav i flere kategorier (produkter, apparater og anvendelser) skal titlen afspejle de forskellige kategorier, såsom "Apparat til ... og anvendelse af ...".

I tilfælde af, at titlen ikke stemmer overens med betingelserne i BEK § 2, stk. 1, nr. 4 , vil sagsbehandleren ved det tekniske eftersyn af ansøgningen påpege manglerne ved titlen og bede ansøgeren om at ændre den.

 Opdateret: 18. juni 2013