Frembringeren

Der skal altid angives mindst én fysisk person som frembringer.

Frembringerens navn og postadresse skal angives i ansøgningen. Hvis der er mere end én frembringer, skal alle frembringernes navne og postadresser angives.

En frembringer, der er angivet i ansøgningsdokumentet, kan kun slettes og eventuelt ændres til en anden, hvis der foreligger et samtykke fra den oprindeligt angivne frembringer. Hvis der skal tilføjes en frembringer på ansøgningen, er det ikke nødvendigt med et samtykke fra den oprindeligt angivne frembringer. Hvis anmodning om sletning/ændring/tilføjelse af frembringer kommer fra en anden end ansøger eller dennes fuldmægtig, skal der desuden vedlægges et samtykke fra ansøger.Opdateret: 20. marts 2013