Formatkrav

Det fremgår af BEK § 7, at ansøgningsdokumentet og dets bilag, dvs. beskrivelse herunder tegninger og/eller fotografier, krav og sammendrag skal være egnede til reproduktion.

For at sikre at registrerede brugsmodeller er ensartede og læsbare vil sagsbehandleren bede ansøgeren om at indsende beskrivelse, krav m.v. i følgende format, hvis dette ikke allerede er opfyldt:

  • Beskrivelse, brugsmodelkrav og sammendrag skal være udført i sort maskinskrift eller sort tryk på hvidt papir i format A4 (210 x 297 mm).
  • Teksten skal være læsbar.
  • Brugsmodelkrav nummereres fortløbende.
  • Dokumenterne skal sidenummereres.
  • Beskrivelse, brugsmodelkrav og sammendrag påbegyndes hver især på en ny side.

De nærmere krav til tegninger er omtalt i Tegninger.

 Opdateret: 10. august 2021