Krav

Det følger af BEK § 2 og BEK § 19, at en brugsmodelansøgning skal indeholde brugsmodelkrav. Brugsmodelkrav skal angive, hvad der søges beskyttet, udtrykt ved de tekniske træk, der er nødvendige til opnåelse af den tilsigtede virkning.

Brugsmodel­kra­ve­ne bestemmer brugsmodelregistreringens omfang, jf. BML § 37. De skal derfor være klart formuleret og må ikke indeholde noget som er uvedkommende for den i kravene angivne frembringelse eller uvæsentligt for den ansøgte eneret, jf. BEK § 19, stk. 4.

Brugsmodelkravene kan være opbygget med en indledning og en kendetegnende del, hvor indledningen angiver frembringelsens titel og teknikkens standpunkt, og den kendetegnende del angiver det der er nyt og særegent for frembringelsen, jf. BEK § 19, stk. 1

Brugsmodelkravene kan være selvstændige eller uselvstændige.

Brugsmodelkravene må ikke indeholde angivelser, der relaterer sig til f.eks. forret­ningsmæssige fordele eller andet ikke-teknisk ind­hold, men angivelse af formålet tillades, hvis det under­støtter definitionen af frembringelsen.

Brugsmodelkravene kan indeholde kemiske eller matematiske formler, men ikke tegninger. De kan indeholde tabeller, men kun hvis deres indhold gør brugen af tabeller ønskværdig.

Brugsmodelkravene skal endvidere være underbyggede i beskrivelsen. Opdateret: 7. juni 2013