Tegninger

Når det er nødvendigt til forståelse af frembringelsen, skal beskrivelsen indeholde tegninger, jf. BEK § 2, stk. 2, pkt. 1.

Grafiske udformninger som kan anses for en tegning er tekniske tegninger og fotografier.

I overensstemmelse med BEK § 7 skal tegningerne være egnet til reproduktion. De skal derfor være udført således, at de tillader elektronisk og direkte reproduktion ved skanning m.v..

Sagsbehandleren skal tjekke, om tegningerne er egnede til trykning. Om nødvendigt skal en kopi af de originale tegninger forberedes til at være trykningskopien. Hvis kvaliteten af de originale tegninger imidlertid også er utilstrækkelig, skal sagsbehandleren anmode ansøgeren om at indlevere tegninger af tilstrækkelig kvalitet til trykning. Herved skal ansøgeren være opmærksom på, at ansøgningen ikke tilføres noget nyt (BML § 18). Se Ændringer.

Tegninger accepteres ved indleveringen både i sort/hvid og i farver. Ansøgningen bliver publiceret i sort/hvid og detaljer i en tegning i farver kan derfor forsvinde, når ansøgningen bliver publiceret.

Tegninger skal placeres på selvstændige sider og må dermed ikke være en del af beskrivelsens tekst, kravene eller sammendraget. Dette gælder også i tilfælde, hvor beskrivelsens tekst, kravene eller sammendraget slutter på toppen af en side eller efterlader tilstrækkelig plads til en tegning på en side.

 

 Opdateret: 14. april 2021